Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Chỉ từ23,700,000vnđ /m2

m2: 110

Đất nền

Bất động sản Sunreal

6 năm trước

Chỉ từ23,700,000vnđ /m2

m2: 110

Đất nền

6 năm trước

Chỉ từ560,000,000vnđ /nền
Hồ bơi khu dân cư thương mại, khu dan cu thuong mai Phước Thái

m2: 80

Đất nền

Bất động sản Sunreal

6 năm trước

Chỉ từ560,000,000vnđ /nền

m2: 80

Đất nền

6 năm trước

Chỉ từ7,000,000vnđ /m2
Sơ đồ giao thông khu đô thị Bình Nguyên

m2: 100

Đất nền

Bất động sản Sunreal

6 năm trước

Chỉ từ7,000,000vnđ /m2

m2: 100

Đất nền

6 năm trước