Compare Listings

Sắp mở bán
Chỉ từ25.500.000đ/m2
Chỉ từ25.500.000đ/m2

m2: 110

Đất nền

1 tháng trước

Đã triển khai
Chỉ từ560.000.000đ/nền
Hồ bơi khu dân cư thương mại, khu dan cu thuong mai Phước Thái

m2: 80

Đất nền

Bất động sản Sunreal

6 tháng trước

Chỉ từ560.000.000đ/nền

m2: 80

Đất nền

6 tháng trước

Đã triển khai
Chỉ từ7.000.000đ/m2
Sơ đồ giao thông khu đô thị Bình Nguyên
Đã triển khai

Khu đô thị Bình Nguyên

m2: 80

Đất nền

Bất động sản Sunreal

6 tháng trước

Chỉ từ7.000.000đ/m2

m2: 80

Đất nền

6 tháng trước