Compare Listings

Sắp mở bán
Chỉ từ6.700.000đ/m2
Chỉ từ6.700.000đ/m2

m2: 100

Đất nền

1 tuần trước

Đang triển khai
Chỉ từ23.700.000đ/m2
Chỉ từ23.700.000đ/m2

m2: 110

Đất nền

3 tháng trước

Đã triển khai
Chỉ từ560.000.000đ/nền
Hồ bơi khu dân cư thương mại, khu dan cu thuong mai Phước Thái

m2: 80

Đất nền

Bất động sản Sunreal

8 tháng trước

Chỉ từ560.000.000đ/nền

m2: 80

Đất nền

8 tháng trước

Đã triển khai
Chỉ từ7.000.000đ/m2
Sơ đồ giao thông khu đô thị Bình Nguyên
Đã triển khai

Khu đô thị Bình Nguyên

m2: 80

Đất nền

Bất động sản Sunreal

8 tháng trước

Chỉ từ7.000.000đ/m2

m2: 80

Đất nền

8 tháng trước